ഡോ. ജിനേഷ് കുമാർ എരമം

പ്രേക്ഷകരെ ദൃശ്യമാന്ത്രികതയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വിശ്വോത്തര ചലച്ചിത്രകാവ്യങ്ങളെയാണ് ഈ പുസ്തകം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്.

₹80.00
SKU:
Quantity:

ജോസ് കെ. മാനുവൽ

കഥയും തിരക്കഥയും ആഖ്യാനിക്കുന്നതിന്റെ രീതിശാസ്ത്രം ആധികാരികവും സമഗ്രവുമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന കൃതി.  ഒപ്പം തന്നെ ഒരു കഥ തിരക്കഥയാകുന്നതിന്റെ രസതന്ത്രവും വ്യക്തമാക്കുന്നു.

₹90.00
SKU:
Quantity:

കലവൂര്‍ രവികുമാര്‍

കൗമാരത്തിന്റെ മാനസികാവസ്ഥ സത്യസന്ധവും ഭാവനാത്മകവുമായി ആവിഷ്‌കരിച്ച സിനിമയുടെ തിരക്കഥ.

₹75.00
SKU:
Quantity:

ശ്രീനിവാസൻ

മനുഷ്യപക്ഷത്തുനിന്നും സമകാലിക രാഷ്ട്രീയത്തെ അപഗ്രഥിച്ച സിനിമയുടെ തിരക്കഥ.

₹115.00
SKU:
Quantity: