ജോയ് ഡാനിയേലിന്റെ അമ്മിണിപ്പിലാവ് പ്രകാശനം ചെയ്തു

ജോയ് ഡാനിയേലിന്റെ അമ്മിണിപ്പിലാവ് പ്രകാശനം ചെയ്തു

ഷാർജ: ജോയ് ഡാനിയേലിന്റെ അമ്മിണിപ്പിലാവ് പ്രശസ്ത കലാകാരൻ മോഹൻകർത്ത പ്രകാശനം ചെയ്തു.ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവത്തിൽ വെച്ച് കൈരളി ബുക്സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അമ്മിണി പ്പിലാവ് പ്രശസ്ത നോവലിസ്റ്റ് ജേക്കബ് എബ്രഹാം പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങി.എഴുത്തുകാരി അനൂജ സനൂപ് പുസ്തകപരിചയം നടത്തി.സജിന പണിക്കർ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു.ഗ്രന്ഥകർത്താവ് ജോയ് ഡാനിയേൽ മറുപടി ഭാഷണം നടത്തി

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


× How can I help you?