ബാലസാഹിത്യ കിറ്റ്

ബാലസാഹിത്യ കിറ്റ്

*കൈരളി ബുക്സ്.. ഏറ്റവും പുതിയ ബാലസാഹിത്യ പുസ്തകങ്ങളുമായ്..10 പുസ്തകങ്ങൾ ഓഫർവില..1250 രൂപ മാത്രം*

*ലിയോ ടോൾസ്റ്റോയി, സി. രാധാകൃഷ്ണൻ, സിപ്പി പള്ളിപ്പുറം തൊട്ട് പുതു തലമുറ എഴുത്തുകാർ വരെ അണി നിരക്കുന്ന പത്ത് വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിലെ ബാലസാഹിത്യ കൃതികൾ*

1. കനലിൽ നിന്നും കാട്ടുതീ -130

*ലിയോ ടോൾസ്റ്റോയ്*

പരിഭാഷ: ശരത് മണ്ണൂർ

2. ആറാം പുലരി – 230

*സി.രാധാകൃഷ്ണൻ*

3. ഭാഗ്യം വരുന്ന വഴി – 190

*സിപ്പി പള്ളിപ്പുറം*

4. ശബ്ദാനുകരണവും ഏകാഭിനയവും – 230

*ടി.കെ.ഡി. മുഴപ്പിലങ്ങാട്*

5. കളിക്കളം – 140

*എം.ആർ. സി. നായർ*

6. ദശാവതാര കഥകൾ-190

*സുകുമാരൻ പെരിയച്ചൂർ*

7. മലയണ്ണാന്റെ സെൽഫി – 150

*കെ.സ്. മിനി*

8. രാരിച്ചനും പഴങ്കഥകളും – 200

*അംബുജം കടമ്പൂര്*

9. സ്കൂൾ ശാസ്ത്ര മേള – 220

*ജോയ് ടി. ആലപ്പാട്ട്*

10. ഓസോൺ വലയം – 90

*മധുസൂദനൻ മട്ടന്നൂർ*

പത്ത് പുസ്തകങ്ങൾക്കും കൂടി മുഖവില – 1810/- രൂപ

ഓഫർ വില:1250/-

(പോസ്റ്റേജ് ഉൾപ്പെടെ)

860905639 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിലാസം വാട്സപ്പ് ചെയ്ത് 9447263609 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് Gpay ചെയ്താൽ മതിയാകും.

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


× How can I help you?