മമ്മൂട്ടിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിശേഷ ഗ്രന്ഥം പകർന്നാട്ടങ്ങളുടെ മാന്ത്രികൻ പ്രശസ്ത നടൻ സന്തോഷ് കീഴാറ്റൂർ ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവത്തിൽ വെച്ച് പ്രകാശനം ചെയ്തു

മമ്മൂട്ടിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിശേഷ ഗ്രന്ഥം പകർന്നാട്ടങ്ങളുടെ മാന്ത്രികൻ പ്രശസ്ത നടൻ സന്തോഷ് കീഴാറ്റൂർ ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവത്തിൽ വെച്ച് പ്രകാശനം ചെയ്തു

ഷാർജ: . മലയാളിയുടെ മെഗാ സ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടിയുടെ വിശേഷം പങ്ക് വെക്കുന്ന മെഹ്ജാബിൻ എഡിറ്റർ ആയി തയ്യാറാക്കിയ പകർന്നാട്ടങ്ങളുടെ മാന്ത്രികൻ പ്രശസ്ത നടൻ സന്തോഷ് കീഴാറ്റൂർ ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവത്തിൽ വെച്ച് പ്രകാശനം ചെയ്തു പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്ര നടൻ ഇർഷാദ് പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങി. എഴുത്തുകാരായ നിസ ബഷീർ, ഗീത മോഹൻ, ആഷിത് ഫിറോസ്, മുരളി മംഗലത്ത്, സാജിത് കാവിൽ, മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ എം സി എ നാസർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


× How can I help you?