കെ കെ രമേഷിന്റെ ആകാശത്തൊട്ടിൽ ചലച്ചിത്രതാരം സന്തോഷ് കീഴാറ്റൂർ പ്രകാശനം ചെയ്‌തു.

കെ കെ രമേഷിന്റെ ആകാശത്തൊട്ടിൽ ചലച്ചിത്രതാരം സന്തോഷ് കീഴാറ്റൂർ പ്രകാശനം ചെയ്‌തു.

കെ കെ രമേഷിന്റെ ആകാശത്തൊട്ടിൽ ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകമേളയിൽ ചലച്ചിത്ര വികസന കോർപറേഷൻ ബോർഡ് അംഗം ജിത്തു കോളയാടിന് നൽകി ചലച്ചിത്രതാരം സന്തോഷ് കീഴാറ്റൂർ പ്രകാശനം ചെയ്‌തു.

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


× How can I help you?