ആഷത്ത് മുഹമ്മദിന്റെ അൾജീരിയൻ സ്ട്രീറ്റ് പ്രകാശനം ചെയ്തു

ആഷത്ത് മുഹമ്മദിന്റെ അൾജീരിയൻ സ്ട്രീറ്റ് പ്രകാശനം ചെയ്തു

ഷാർജ : ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവത്തിൽ വെച്ച് പ്രശസ്ത നോവലിസ്റ്റ് ആഷത്ത് മുഹമ്മദിന്റെ അൾജീരിയൻ സ്ട്രീറ്റ് പ്രകാശനം ചെയ്തു.പ്രശസ്ത പ്രഭാഷകൻ പി കെ അനിൽകുമാർ സബീന എൻ സാലിക്ക് നൽകി പ്രകാശനം ചെയ്തു.വെളളിയോടൻ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.ശ്രുതി കെ എസ്, എഴുത്തുകാരി ഗീത മോഹൻ എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു.ഗ്രന്ഥകാരി ആഷത്ത് മുഹമ്മദ് മറുപടി ഭാഷണം നടത്തി.

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


× How can I help you?