സൗമ്യ പ്രവീണിന്റെ അരളിപ്പൂക്കളിലാടും കാറ്റ് ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവത്തിൽ വെച്ച് പ്രകാശനം ചെയ്തു

സൗമ്യ പ്രവീണിന്റെ അരളിപ്പൂക്കളിലാടും കാറ്റ് ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവത്തിൽ വെച്ച് പ്രകാശനം ചെയ്തു

ഷാർജ : സൗമ്യ പ്രവീണിന്റെ അരളിപ്പൂക്കളിലാടും കാറ്റ് ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവത്തിൽ വെച്ച് പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരി ഇന്ദുമേനോൻ പ്രകാശനം ചെയ്തു.സൗമ്യയുടെ ഭർത്താവ് പ്രവീണും മക്കളും ചേർന്നു പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങി.ചടങ്ങിൽ രാധാകൃഷ്ണൻ മച്ചിങ്ങൽ, എഴുത്തുകാരി ഗീത മോഹൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.കൈരളി ബുക്സ് എഡിറ്റർ സുകുമാരൻ പെരിയച്ചൂർ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


× How can I help you?